Vraťte nám noční kotvení - Petice

Vraťte nám noční kotvení – Petice

Hlavy se kroutí nad nejnovější vyhláškou a tak vznikla petice, kterou můžete podepsat zde.

Odkaz na Petici: http://www.petice24.com/vratte_nam_nocni_kotveni

O co jde:

S účinností od 15.04.2015 byla schválena nová vyhláška č. 46/2015 Sb – Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, která ruší zákaz používání spalovacích motorů omezeného výkonu na účelových vodních cestách jako Lipno I, Hracholusky, Nové Mlýny I a III, atd.
Na druhou stranu ale zakazuje do teď obecně platné krátkodobé kotvení v romantické zátoce na 24h mimo prostory zákazu kotvení na všech ůčelových vodních cestách jako Slapy, Orlík, Lipno I, Hracholusky a další (původní vyhláška č. 241/2002 Sb. – § 5 Malá plavidla podléhající evidenci mohou stát mimo vyznačená vývaziště a kotviště, pokud je plavidlo pod trvalým dohledem, nejvýše však 24 hodin vcelku) a nahrazuje jí touto formulací:
(5) Na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze v době od východu do západu slunce, jedná-li se o
a) nesledovanou vodní cestu,
b) vodní cestu účelovou, nebo
c) vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice).

Dle vyjádření Plavebního úřadu a Ministerstva Dopravy – Odbor plavby je za tím požadavek rezortu Ministerstva zemědělství, že v noci může dojít k manipulacím s vodní hladinou, nenadálý výkyv může při stání mimo vývaziště, kotviště či přístaviště, způsobit škodu na plavidle, jejíž náhrada by mohla být požadována po správci vodní cesty. V místech vyhrazených pro stání toto nebezpečí není. Přitom dle vyjádření Povodí Vltavy toto není jejich připomínka a je tedy nejasné, co za tímto omezením ve skutečnosti vězí.

Po námitkách a prvních nesouhlasných reakcích, že toto je již ošetřeno v řádu plavební bezpečnosti atd, nam bylo sděleno, že Ministerstvo dopravy svolalo schůzku (nyní v 14.týdnu) k řešení nastalé situace, resp. k vypracování možného seznamu veřejných bezplatných nebo placených stání a tedy letošní sezóna 2015 je s nejvetší pravděpodobností ohrožena.
Toto omezení má tedy za důsledek mimo jiné:

 • Nemožnost využití vodní plochy pro rekreaci, která není omezená „provozní dobou“
 • Nemožnost využití vodní plochy k tranzitní rekreační plavbě, což je mimo jiné i jeden ze smyslů splavnění Vltavy do Českých Budějovic a s tím spojený úpadek vodní turistiky
 • Nemožnost využití vodní plochy nádrží ke specifickým rekreačním činnostem, ke kterým byly mimo jiné také vybudovány, tj. rybolov, jachting/plachtění, vodní turistika atp.
 • Schválení bodu vyhlášky v momentě absolutní nedostačující provozní kapacity veřejných stání a přístavišť, rsp. jejich faktické absenci
 • Poškození zájmů majitelů registrovaných plavidel, jejichž jednou z hlavních činností je objevování krás přírody vodního toku a s tím spojené volnočasové aktivity, které nejsou omezené pouze na několik málo míst na vodní ploše
 • Paradox „nahuštění“ plavidel a lidí na několik málo míst na vodní ploše a s tím spojená negativa,
  přičemž právě ono zhuštění je obecně považováno za negativní
 • Omezování svobody jednotlivce, neboť vodní plocha při splnění základních pravidel je volně využitelná pro kohokoliv a kdekoliv, avšak tímto bodem se z těchto vodních ploch stává pouze jakýsi skanzen s přesně určenými pravidly využití míst a ploch, což v důsledku neumožňuje využití celé vodní plochy a volný přístup k vodní ploše
 • Diskriminace, jelikož zákaz platí pouze pro registrovaná plavidla
 • Snížení bezpečnosti posádky a provozu, je zde velké riziko, že se nejen v krizových situacích, ale i například v momentě prudkého zhoršení povětrnostních podmínek nebude plavidlo schopno dostat se včas k vymezenému stání a dostane se do rozporu s vyhláškou
 • Podmínka kontaktovat a vyžádat si souhlas správce toku stát na vymezených plochách ani nemluvě, neb to činí z volné plavby již pouze přísně naplánovanou akci s nutným itinerářem a přípravou činící cca týden předem, což je pro většinu aktivit, které jsou buď spontánní, nebo krátkodobé právě na cca 24h absolutní stop stav…

V závislosti na výše uvedené bychom tímto rádi navrhli návrat k původní úpravě, kdy bylo možné stát/kotvit na jakémkoliv místě, kde to není plavebními znaky, či příslušnými předpisy zakázáno, po dobu maximálně 24h, s dodatkem „na vlastní nebezpečí“.

Pokud tedy souhlasíte s navrácením nočního kotvení, prosím podepište tuto petici.

PS: Je také možno zapojit malé námořníky, ať nakreslí obrázek zátoky, měsíček, z lodi se nese pohádka na spaní, něco aby všem tekly slzy, protože to teď už nejde a musí do maríny, ve které se všichni vrací po uzavírací době na lodě a ruší. Obráze možno zaslat nám nebo přímo na Plavební úřad, Ministerstvo dopravy – odbor plavba, Ministerstvo Zemědělství nebo Povodi Vltavy.
PPS: Více informací a reakcí dotyčných stran viz sekce „Oznámení“.

Děkuji
Tomáš Kruška a kolektiv na www.jachting.info – autor petice, majitel registrované lodi a člen KVM Kotva – Brandýs n/L-Stará Boleslav

Čelákovice
tel: 731 624 897
email: tomas@kruska.cz

1050 celkem zobrazeno 1 dnes zobrazeno
FacebookTwitterGoogle+Share